« KODI找不到本地硬盘,播放机里的硬盘,移动硬盘的都看这个。什么是H.265 »

瑞昱的RTD1295芯片播放机有瑞昱的RTD1295芯片推出差不多一年时间, 功能看起来很强大, 支持4K60P,HDR10BIT,HDMI2.0,OPENWRT/NAS, ANDROID6.0...
市面上采用此方案的硬盘播放机也越来越多. 下面这些机型硬件以及软件播放性能基本一样, 差别在于附加功能比如是否支持内置硬盘以及是否采用看起来很高档的铝合金机箱等等, 因此零售价相差也非常大. 下面的价格均来自淘宝卖家的标价.

开博尔Q20        淘宝价 3999
Vsee UH500       淘宝价 3888
开博尔Q10 PLUS 淘宝价 3499
亿格瑞A10         淘宝价 2980
开博尔K9 PLUS   淘宝价 1999
卓典快传4K       淘宝价 1580
Zidoo X9S        淘宝价 700

zidoo x10内置硬盘